top of page
  • Zdjęcie autoraSzymon

Szkolenie - rola trenera biznesu.

Zaktualizowano: 13 lut

Obecność trenera w trakcie gier team buildingowych może przyczynić się do podniesienia rangi szkolenia lub warsztatów integracyjnych jak również wnieść szereg dodatkowych wartości dla organizatora wydarzenia.


trener biznesu prowadzący warsztaty z komunikacji i zarządzania
Trener prowadzący warsztaty z komunikacji i zarządzania

Zacznijmy od początku….


Prezentacja trenera 

Może mieć różne formy i występować na różnych etapach procesu szkoleniowego, w zależności od organizatora, rodzaju szkolenia i preferencji trenera. Poniżej przedstawiam kilka możliwych etapów, na których trener może być przedstawiany uczestnikom.


Przed rozpoczęciem szkolenia

Organizatorzy szkolenia mogą przedstawić trenera uczestnikom jeszcze przed rozpoczęciem samego szkolenia np. 2 dni przed szkoleniem taka informacja może zostać przesłana uczetnikom.. To może obejmować krótkie wprowadzenie, zaprezentowanie doświadczenia i kwalifikacji trenera oraz wyjaśnienie, dlaczego został wybrany do prowadzenia danego szkolenia.


Podczas rozpoczęcia szkolenia

Trener może zostać formalnie przedstawiony uczestnikom na samym początku szkolenia. Wtedy to trener zazwyczaj przedstawia się, dzieli się krótkim streszczeniem swojego doświadczenia oraz zaznacza, dlaczego jest kompetentny w danym temacie.


W trakcie procesu szkoleniowego

W niektórych przypadkach trener może być przedstawiony uczestnikom również w trakcie trwania szkolenia, zwłaszcza jeśli szkolenie obejmuje kilka sesji prowadzonych przez różnych ekspertów. Wtedy prezentacja trenera może być bardziej szczegółowa, z uwzględnieniem konkretnego obszaru wiedzy, doświadczenia czy specjalizacji.


Obserwator w trybie incognito

Może być skuteczną strategią, mającą na celu uzyskanie rzetelnych informacji na temat funkcjonowania organizacji, jej pracowników oraz kultury korporacyjnej. Taka metoda może pomóc trenerowi w zidentyfikowaniu obszarów do poprawy, zrozumieniu potrzeb pracowników oraz dostarczeniu spersonalizowanego i skutecznego programu szkoleniowego.Rola trenera biznesu w trakcie warsztatów.

W trakcie szkolenia trener skupia się na najważniejszych aspektach dotyczących pracy uczestników.


Ocena efektywności zespołów

Obserwowanie działań zespołów pozwala na ocenę ich efektywności. Trener może skupić się na identyfikowaniu silnych stron i obszarów do poprawy w zakresie współpracy zespołowej.


Badanie poziomu zaangażowania pracowników

Poprzez obserwację reakcji pracowników na różne sytuacje i zadania, trener może ocenić poziom zaangażowania pracowników. To może dostarczyć informacji na temat ich motywacji, satysfakcji z pracy i chęci rozwoju.

 

Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych

Obserwacje mogą pomóc trenerowi w zidentyfikowaniu konkretnych obszarów, w których pracownicy mogą potrzebować dodatkowego wsparcia lub szkolenia. To pozwala na dostosowanie programu szkoleniowego do realnych potrzeb organizacji.

 

Analiza zebranej wiedzy powinna prowadzić do konstruktywnych działań i propozycji, które wspierają rozwój organizacji oraz jej pracowników.
Funkcje jakie może pełnić Trener Biznesu z wykorzystaniem gier team buildigowych Challenge Box.


1. Instruktor /prowadzacy: Trener może pełnić rolę instruktora, wyjaśniając zasady gry i zapewniając jasne wytyczne dotyczące zadań i celów gier teambuildingowych.


2. Motywator: Trener może motywować uczestników do aktywnego udziału w grach poprzez zachęcanie, budowanie atmosfery pozytywnej emocji i wspieranie zaangażowania.


3. Obserwator: Trener może obserwować zachowanie uczestników podczas gier, takie jak komunikacja, współpraca, kreatywność i rozwiązywanie problemów, aby później dostarczyć konstruktywną opinię i informacje zwrotne.


4. Facilitator: Trener może ułatwiać dyskusje i refleksje po zakończeniu gry, pomagając uczestnikom wyciągnąć wnioski, zidentyfikować mocne i słabe strony oraz planować dalsze kroki.


5. Budowniczy zespołu: Trener może wykorzystać gry teambuildingowe do budowania relacji w zespole, zwiększania zaufania i poprawy komunikacji między uczestnikami.


6. Edukator: Trener może wykorzystać gry do przekazywania konkretnych umiejętności zespołowych, takich jak negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, czy zarządzanie czasem.


Comments


bottom of page